Çocuklar ve Ergenler İçin Psikolojik Destek Hizmetleri

Doğamız gereği sürekli bir gelişim ve devinim içerisindeyiz. Bu değişim süreci ebeveynlerin anne-baba olmaya karar verdikleri andan itibaren başlamaktadır. Dünyaya bir çocuk getirirken her ebeveynin arzusu mutlu, özgüvenli, başarılı bireyler yetiştirmektir. Anne babalar için bu süreç heyecanlı olmakla birlikte çeşitli problemleri de içinde barındırabilmektedir. Zaman zaman ebeveynler olarak bilgi birikimimiz ve geleneksel bağlamda kullandığımız yöntemler işlevsel olamamakta ve var olan problemlerin çözümü için yeterli olamamaktadır.

Çocukluk ve ergenlik dönemleri evrensel bağlamda birtakım fizyolojik, psikolojik, duygusal ve davranışsal özellikleri içermektedir. Çocuklarımızın yaşadığı dünyayı ve karşılaştıkları problemleri yetişkin bireyler olarak anlamlandırabilmemiz için bu dönemsel özellikleri ve bu dönemlerin ihtiyaçlarını da bilmemiz gerekmektedir. Çoğu kez yaşanılan ve çözümsüz olduğu düşünülen problemler, bu dönem içerisinde karşılıklı olarak ihtiyaçların anlaşılamamasından ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada problemlerin çözümü için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulabilmektedir.

Merkezimizde alanında uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla yapılacak çalışmalar, ebeveynlerin ve çocukların/ergenlerin asıl ihtiyaçlarının farkına varılmasını, problem olabilecek yaşamsal deneyimlerin sağlıklı problem çözme yolları ile daha kolay çözülebilmesini sağlayacaktır.

Bireyler İçin Psikolojik Destek Hizmetleri

İnsanlar hayatlarının akışı içerisinde birtakım zorluklarla karşılaşabilirler. Karşılaştığımız zor yaşantılar ya da durumlar bizler için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz sonuçlarla bazen başa çıkabilir bazen başa çıkamayabiliriz. Yaşantılarımızın “eskisi” gibi olmadığını hissedebilir, birtakım şeyleri başlatmakta zorluk çekebilir, sadece kendimizle değil çevremizle de sorunlar yaşayabiliriz. Bu gibi durumlarda herkesin ihtiyaç duyabileceği gibi psikolojik bir yardıma ihtiyaç duyarız.

Psikolojik yardım almaya ihtiyaç duymak ve bu doğrultuda ilk adımı atmak zor bir süreçtir. Ancak uzman bir kişiden alınacak destek; kişilerin kendilerine ve çevrelerine karşı farkındalığını ve yaşam doyumunu arttıracaktır. Olgu Psikolojik Danışma Merkezi bu desteği alanında uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla sağlamaktadır. Merkezimizde her bireyin farklı ihtiyaçları olduğu ilkesi göz önünde bulundurularak çeşitli terapi ve danışmanlık yöntemleri kullanılmaktadır ve yapılan tüm çalışmalar bilimsel ilkeler ve mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.
Merkezimizden alabileceğiniz profesyonel destek yaşam kalitenizi arttırarak daha güzel yarınların habercisi olacaktır.

Aile Danışmanlığı

Aile, farklı bireylerin bir arada yaşadığı bir sistemdir ve her ailenin kendine özgü bir dengesi vardır. Bu denge zaman zaman tıkanmış sorunlar ya da bozulmuş ilişkiler nedeniyle zorlu evrelerden geçebilir. Bu zorlu evreleri sağlıklı bir şekilde atlatmak ve bu evrelerde psikolojik destek almak aile sistemini koruyacak ve ileriye dönük olarak büyük kazançlar sağlayacaktır.

Merkezimizde sürdürülen aile danışmanlığı; aile içi iletişim, eşler arasındaki sorunlar, evlilik ya da boşanma öncesi karşılaşılan sorunlar, boşanma sonrası anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlar, aileye yeni bir üyenin katılımı ile yaşanan sorunlar gibi aile sistemi içerisinde karşılaşılabilecek problemlere ve bu problemlerin çözümüne odaklanmaktadır. Evlilik ve aile içerisindeki sorunların nedenlerinin ortadan kaldırılması ile daha sağlıklı bir iletişim süreci ile daha doyumlu bir aile yaşantısı hedeflenmektedir

Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz

null
Çocuk terapisi
Çocuklarda zeka testi
Davranış bozuklukları
Depresyon tedavisi
Kaygı bozuklukları
Aile danışmanlığı
Aile Terapisi
Dil Gelişimi Ve Konuşma Bozuklukları
Cat
null
Yetişkin terapisi
Çocuk psikolojisi problemleri
Ergen psikolojisi problemleri
Yetişkin Psikoterapisi
Psikoterapi
Bütüncül psikoterapi
Bireysel psikoterapi
Minnesota çok yönlü kişilik envanteri
null
Psikolojik danışmanlık
İlişki terapisi
Dikkat testleri
Çift terapisi
Cinsel terapi
Çocuk değerlendirme ölçekleri
Cattell 2a zeka testi
Bdt’de sık kullanılan ölçekler
null
Çocuk Zeka Testleri
Çocuk – Ergen Psikolojisi
Stres
Sosyal Fobi
Sınav Kaygısı
Oyun Terapisi
Okula uyum güçlükleri
Okul Korkusu
Okul çağı çocuklarda görülen uyum problemleri
Kaygı
Genel Psikoloji
Fobiler
Ergenlik sorunları
Davranış Bozuklukları
Çocuklar için ev/okulda gözlem
Çocuklar için davranış programı
Okul Başarısızlığı
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)
Özgül Fobi
Ölüm Ve Yas
Öğrenci koçluğu
Öfke Kontrol Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Nefes Terapisi
Motivasyon Eksikliği
MMPI
null
Meslek seçimi
Manik Depresif Bozukluk
Majör Depresif Bozukluk
Konuşma terapisi
Yas Danışmanlığı
Kişilik Bozuklukları
Panik Atak
Panik Bozukluğu
Psikoterapi
Sosyal Anksiyete
Takıntı
Travma
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Travmatik Yaşam Olayları
Uçak Fobisi (Uçuş Korkusu)
Uyku Bozuklukları
Uyum Bozuklukları
Uyum Sorunları
Vajinismus
Vajinismus (Vajinusmus)
Vajinusmus Tedavisi
Depresyon
2-3 Yaş Sendromu Ebeveyn Danışmanlığı
Agorafobi
Aile İçi İletişim Sorunları
Aile Terapisi
Alt Islatma- Kaka Kaçırma
null
Altını Islatma Problemi
Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları
Bağlanma Sorunları
Bireysel Terapi
Cinsel İsteksizlik
Cinsel Terapi
Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
Dehb
Kekemelik
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu
Dil Gelişimi Ve Konuşma Bozuklukları
Disleksi
Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
Ergen Gelişim Sorunları
Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı
Ergenlik ve Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim
Eş Seçimi
Evlilik öncesi danışma
Evlilik Sorunları
Evlilik(Çift) Terapisi
İletişim Problemleri
İlişki Problemleri
Kardeş kıskançlığı

Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz

null
Çocuk terapisi
Çocuklarda zeka testi
Davranış bozuklukları
Depresyon tedavisi
Kaygı bozuklukları
Aile danışmanlığı
Aile Terapisi
Dil Gelişimi Ve Konuşma Bozuklukları
Cat
null
Yetişkin terapisi
Çocuk psikolojisi problemleri
Ergen psikolojisi problemleri
Yetişkin Psikoterapisi
Psikoterapi
Bütüncül psikoterapi
Bireysel psikoterapi
Minnesota çok yönlü kişilik envanteri
null
Psikolojik danışmanlık
İlişki terapisi
Dikkat testleri
Çift terapisi
Cinsel terapi
Çocuk değerlendirme ölçekleri
Cattell 2a zeka testi
Bdt’de sık kullanılan ölçekler
null
Çocuk Zeka Testleri
Çocuk – Ergen Psikolojisi
Stres
Sosyal Fobi
Sınav Kaygısı
Oyun Terapisi
Okula uyum güçlükleri
Okul Korkusu
Okul çağı çocuklarda görülen uyum problemleri
Kaygı
Genel Psikoloji
Fobiler
Ergenlik sorunları
Davranış Bozuklukları
Çocuklar için ev/okulda gözlem
Çocuklar için davranış programı
Okul Başarısızlığı
Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)
Özgül Fobi
Ölüm Ve Yas
Öğrenci koçluğu
Öfke Kontrol Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Nefes Terapisi
Motivasyon Eksikliği
MMPI
null
Meslek seçimi
Manik Depresif Bozukluk
Majör Depresif Bozukluk
Konuşma terapisi
Yas Danışmanlığı
Kişilik Bozuklukları
Panik Atak
Panik Bozukluğu
Psikoterapi
Sosyal Anksiyete
Takıntı
Travma
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Travmatik Yaşam Olayları
Uçak Fobisi (Uçuş Korkusu)
Uyku Bozuklukları
Uyum Bozuklukları
Uyum Sorunları
Vajinismus
Vajinismus (Vajinusmus)
Vajinusmus Tedavisi
Depresyon
2-3 Yaş Sendromu Ebeveyn Danışmanlığı
Agorafobi
Aile İçi İletişim Sorunları
Aile Terapisi
Alt Islatma- Kaka Kaçırma
null
Altını Islatma Problemi
Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları
Bağlanma Sorunları
Bireysel Terapi
Cinsel İsteksizlik
Cinsel Terapi
Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
Dehb
Kekemelik
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu
Dil Gelişimi Ve Konuşma Bozuklukları
Disleksi
Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
Ergen Gelişim Sorunları
Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı
Ergenlik ve Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim
Eş Seçimi
Evlilik öncesi danışma
Evlilik Sorunları
Evlilik(Çift) Terapisi
İletişim Problemleri
İlişki Problemleri
Kardeş kıskançlığı