WISC-R

WISC – R zeka testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. 6-16 yaş grubuna yönelik olan bu testin uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir.

Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wisc-r testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. Bu iki gruba ait testler birbiri ardına verilir. Yani çocuğunuz, sözel zeka bölümüne ait bir test uygulandıktan sonra, çocuğa bir performans zeka testi verilir

Wisc-r testi ile çocuğunuzun erken yaşta gerekli eğitim desteğini edinmesine katkı sağlayabilir ve zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilirsiniz.

Testi uygulayacak personel Psikoloji lisans mezunu olmalı aynı zamanda bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ya da meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak uygulayıcı yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdırlar.

CAT

CAT Testi resimlerden oluşturulmuş bir testtir. CAT Testinde 10 adet resim gösterilerek çocuğun algı dinamikleri hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Üç yaş ile on yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.

Çocuklarda Tematik Algı CAT Testi uygulayıcıya çocuğun kişiliği, algılama şekli ve kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlar ile ilgili bir takım bilgiler sunar. CAT Testi gerçek bir uzman eşliğinde yapılmalı ve bu uzmanın CAT testi eğitimi almış, bu testin pratiğini de yapmış olmalıdır.

Çocuğun iç dünyasında yaşadığı sorunlardan, kişilik oluşumuna, aile içi ilişkilerinden tuvalet eğitimine ve kıskançlık gibi olumsuz özellikleri neden huy edindiğine kadar bir çok bilgiyi nedenleri ile birlikte sunmaktadır.

CAT Testi yapıldıktan sonra uzman çocukla yapacağı terapiler hakkında çok daha detaylı bilgiye sahip olarak eylem planı hazırlayabilir. Buna ek olarak eğer gerekli ise aile ile de farklı terapi yöntemleri ile görüşmeler gerçekleştirerek ileride çocuğun kişilik problemleri yaşamaması için danışmanlık görevi üstlenir.

WISC-4

Wisc-4 zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulama olan Wisc-4 Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur.

Wisc-4 zeka seviyesinin belirlenmesinin yanı sıra Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme, Çalışma belleği, İşlemleme hızı yeteneklerini öğrenmek yaşının altı veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.

Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 65 dakika ile 115 dakika arasında değişmektedir.

DENVER -2

0-6 yaş arasındaki çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek için geliştirilmiş ir testtir. Çocuğun yaşına uygun olan birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

Denver-2 testinde anne-baba ve çocukla uygulama yapılmaktadır.

Anne&babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarında çocuğun yaş grubundaki akranlarıyla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

MOXO

MOXO bir dikkat ölçme testidir. Uygulama yaş aralığı 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinlerdir.

MOXO ADHD-DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir.  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

Kişinin yaşına ve cinsiyetine göre dikkat profilini verir. Özellikle yoğun dikkat gerektiren mesleklerde görsel ve işitsel çeldiricilerin dikkat üzerine etkisini gösterebilir.

Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika, yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

MOXO Testi Objektif,  ve doğru bir sonuç vermesi, test sonlanır sonlanmaz beklemeden sonuçlarınıza ulaşabilmeniz açısından çok avantajlı bir testtir.