Psikolog Nerih Paşa Altuntaş

Psikolog Nerih Paşa Altuntaş
Psikolog

Nerih Paşa Altuntaş

Psikolog Nerih Paşa Altuntaş,lisans öncesi eğitimlerini
Ankara’da tamamladıktan sonra fen bilimlerine ilgisi ve merakından dolayı Ufuk Üniversitesi Psikoloji bölümünü tercih etti. Üniversite hayatında her alanda aktif olmaya çalışan uzmanımız psikoloji alanında seminerlere katıldı, çeşitli kurumlarda çocuk ve yetişkin patolojilerini deneyimleyebilmek adına gönüllü stajlar yaptı. Bunların yanı sıra Üniversitesinin Tiyatro Topluluğunda da aktif olarak 5 sene görev aldı, 3 sene boyunca da başkanlığını yürüttü. 5 yıllık lisans eğitimi boyunca insanı ve insan ilişkilerini sadece teorik değil pratik olarak da öğrenmeye gayret etti.

Üniversite eğitiminden sonra bir süre özel gereksinimli çocuklarla çalışmaya başlayarak meslek hayatına başladı, bu alanda kendisini yeterince geliştiren uzmanımız bireyle psikolojik danışma çalışmalarına başlamak için Can Psikoloji ailesine katıldı aktif olarak da çalışmalarına burada devam etmektedir.

Nerih Paşa Altuntaş Eğitimleri

  • Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
    (%30 İngilizce)

  • Aktif Psikoloji Akademisi Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
    (Prof. Dr. Murad Atmaca)

  • Oyun Terapisi

  • Şema Terapi

  • EMDR Terapisi

İlgi Alanları

Depresyon, Anksiyete (kaygı), OKB, Cinsel İşlev Bozuklukları, Bağımlılıklar, Travma, Yas (Kayıp) Süreci, Yeme Bozuklukları, İlişki Problemleri, Öfke Problemleri, Sınav Kaygısı, Çocuk Patolojileri, Alt Islatma, Çocukta Sınır Davranışı