ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Öğrenme güçlüğü, konuşma, dinleme, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik yeteneklerinin kazanılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir gelişim bozukluğudur. Öğrenme güçlüğü, merkezi sinir sistemi işleyişindeki bir bozukluk neticesinde oluşabileceği gibi doğuştan gelen bir sorunda olabilir. İlköğretim ile başlayan öğrenme süreci çocukta var olan öğrenme bozukluğunun gün yüzüne çıkmasına neden olmaktadır. Öğrenme sürecinde bireyin bilgi ediniminde görülen güçleşme ve öğrenme alanlarındaki işlev bozuklukları; bireyde öğrenme güçlüğünün varlığını işaret etmektedir.

Okul öncesinde oyun ağırlıklı aktivitelerde bulunan çocuklar, ilköğretimin başlamasıyla birlikte okuma, yazma, okunulanı anlatma ve dinleme gibi becerileri edinirler. Bu dönemde çocukta var olan ancak daha önce fark edilmemiş öğrenme bozuklukları gözlemlenir. Çocukta öğrenme güçlüğünün fark edilmesi durumunda bir an önce uzmana başvurulmalı ve gereken yardımı almalısınız.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ NELERDİR?

Öğrenme güçlüğü,

Disleksi (okuma bozukluğu),

Disgrafi (yazılı anlatım bozukluğu),

Diskalkuli (matematik bozukluğu),

Afazi (dil bozukluğu).

Öğrenme güçlüğü problemi olan bireyde bunların biri veya birkaçı bulunabileceği gibi bu türlere hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi sorunlar da eklenebilir.

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNDE KULLANDIĞIMIZ TEKNİKLER NELERDİR ?

PREP (Pass Reading Enhancment Program)

PREP, okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygundur.

PREP, 4 adet Ardıl İşlem ve 4 adet Eşzamanlı İşlem etkinliğinden oluşmaktadır. Her etkinliğin hem Global hem de Köprü çalışmaları mevcuttur. Global çalışmalar okuma veya okuma becerisi gerektirmemektedir. Diğer yandan Köprü çalışmaları, bu stratejilerin okumayla ilişkilendirildiği çalışmalardır. Global ve Köprü çalışmaları da kendi içinde üç ayrı zorluk derecesine ayrılmıştır. Bu yapı sayesinde öğrenci, hem o alanda strateji üreterek ilerlemeyi öğrenmekte hem de her etkinlikte kendisine ait zorluk derecesinden başlayarak ilerleyebilmektedir. Öğrencinin, bu etkinlikleri yapabilmek için ürettiği stratejileri kullanarak o zorluğu aşması hedeflenmektedir. Bu nedenle PREP uygulamalarında eğitimcinin desteği minimum düzeyde tutulmaktadır. Amaç, öğrencinin kendi için en uygun stratejiyi keşfederek özümsemesi ve karşılaştığı diğer problemlerde kullanabilir hale gelmesidir.

PREP programı, kelime okuma becerilerinin direkt öğretiminden kaçınırken, okumanın altında yatan bilgi işleme stratejilerini geliştirir. Program çocuklar için tüme varımın tümden gelimden daha iyi bir öğrenme biçimi olduğu bilgisine dayanarak hazırlanmıştır.

Dikkat ve planlama programın en önemli görevleridir. Spesifik olarak, dikkat her görevi yerine getirmek için kullanılırken, planlama becerileri çocukları her görev sırasında ve sonrasında stratejilerini ve çözümlerini tartışmaya teşvik ederek geliştirilir.

SOBAT NEDİR ?             

SOBAT (Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi)

SOBAT’ın amacı özel öğrenme güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların sesli okuma ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmektir. SOBAT standardizasyonu yapılmış bir testtir ve A ve B formu olmak üzere iki formdan oluşmaktadır. SOBAT’ta çocukların sesli okuma becerisi okuma hızı ve okuma hataları açısından değerlendirilirken okuduğunu anlama becerisi okuduğunu anlama soruları kullanılarak değerlendirilmektedir. SOBAT testi özel öğrenme güçlüğü olan çocukların tıbbi ve eğitsel tanılama süreçlerinde okuma ve okuduğunu anlama becerileri standart bir okuma testiyle değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca SOBAT testi, özel öğrenme güçlüğü olsun ya da olmasın, okuma güçlüğü yaşayan çocukların tarama ve tanılanmasında kullanılabilmekte ve okuma güçlüğü olan çocukların eğitimlerinin planlanması ve okuma edinimlerinin izlenmesi aşamalarında kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, okuma becerilerine ilişkin öğrencilerin durumlarını belirleme, yardımcı okuma programları geliştirme ve var olan programların etkililiğini ölçme gibi bilimsel çalışmalarda SOBAT yaygın olarak kullanılabilmektedir

DEM-OKU (Disleksi Eğitim Müdahaleleri) NEDİR?

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU) disleksi tanısı almış ve/veya  disleksi riski olan öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale programıdır. DEM- OKU kapsamında ilk değerlendirme aşamasından okuma becerisini geliştirmeye yönelik stratejileri de içeren tüm eğitim sürecini içeren eğitim basamakları adım adım paylaşılmaktadır. Geliştirilen müdahale programı kapsamında okuma güçlüğü gösteren öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler uygulanmaktadır.

DMP (DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI)

AKICI OKUMA

DENVER-2 GELİŞİM TARAMA TESTİ

Denver 2 Testi Nedir?

Denver 2  testi, 0-6 yaş arasında bulunan ve sağlıklı görünümde olan bebek ve çocuklara uygulamak üzere düzenlenmiş gelişim tarama testidir. Bebeğin ve çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmeye yarayan bu test, kuşkulu durumları nesnel ölçüde doğrulamada, belirti göstermeyen gelişim sorunlarını taramada, gelişim yönünden risk altında bulunan bebek ve çocukları (mesela doğuma yakın dönemde sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemek için uygulanmaktadır. Denver II testi, bebeğin işlevlerdeki becerilerini yaşıtları ile karşılaştıran zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Bebeğin / çocuğun gelecekteki zihinsel ya da uyumsal yeteneğini tahmin etmede kullanılamaz. Konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır. Fizik muayene ya da tanısal değerlendirme yerine kullanılması tavsiye edilmez.

Denver II Testi Gelişim Tarama

İNCE MOTOR – UYUMSAL: Bebeğin el – göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme yeteneği,

KİŞİSEL–SOSYAL ALAN : Çocuğun bireysel gereksinimlerini karşılayabilme, kişilerle iletişim kurma yeteneği,

KABA MOTOR : Yürüme, oturma, zıplama ve genel olarak hareket yeteneği.

DİL : Anlama, işitme ve dili kullanma yeteneği.

Denver 2 Testi Nasıl Uygulanır?

Denver II testi uygulanmasında bebek/ çocuk ile anne veya baba herhangi bir ebeveyn eşliğinde, çocukla çeşitli oyunlar ve hareketler yapılarak bebeğe / çocuğa,  anne veya babaya çeşitli sorular sorularak uygulanır. Bazı sorularda bebekle ilgili cevabı ebeveyn verir. Bazı sorularda ise, çocuk bizzat hem cevap verir hem de söylenen etkinliği yapar. Toplam yarım saat kadar süren bu test sonucunda bebeğin / çocuğun yaşına uygun gelişimde olup olmadığı ortaya çıkar. Denver 2 Testi  2-3 yaşlarında bir kez yapılır. Tekrarının yapılması önerilen yaş grubu 5′dir. Denver testi bebeklerde 6 aydan önce yapılamaz. Bebeklerinin hangi ayda hangi becerileri yapabileceğini veya yapması gerektiğini merak eden anne babalar için son derece önemli ve yararlı olduğu belirtilen test, 0-6 yaş arasındaki sağlıklı görünümde olan bebek ve çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Bebeğin yaşıtları ile karşılaştırılmasının yapıldığı Denver 2 Testi;  İnce Motor, Kaba Motor, Dil ve  Kişisel- Sosyal olmak üzere 4 alanda 134 madde içermektedir. Yaş çizgisi çizildikten sonra her bir bebek / çocuğa ortalama 15- 20 maddenin uygulanır ve yaklaşık olarak 15 dakikalık bir zaman almaktadır.