DİKKAT EKSİKLİĞİ

Dikkat eksikliği dürtüsel davranışlar, otokontrol bozuklukları ve ek olarak hiperaktivite ile kendini gösterir. Genellikle çocukluk çağı hastalığı olarak görülmekle birlikte çocuklarda görülme oranı %8, ergenlerde görülme oranı %6 ve erişkinlerde görülme oranı %4’tür.

Dikkat eksikliğinde sık görülen belirti, çocuklarda okul başarısındaki düşüştür. Çocuk derse konsantre olamaz, dikkatini bir süre toplayabilse bile dikkatini koruma noktasında sıkıntı ve güçlük yaşar.

Sendromun en önemli belirtilerinden biri olan dürtüsellik ise kişinin kendini ve yapılan eylemin sonuçlarını düşünmeden yapılan ani davranışlar şeklinde görülür. Hiperaktivite de tabloya eklendiğinde kişiler aynı yerde uzun süreli sabit duramaz, oturamaz.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Travmatik bir stres kaynağıyla karşılaşma sonucu ortaya çıkabilecek belirtiler grubudur. Aşırı strese yol açan bir olayın ardından görülen yoğun, uzamış ve bazen gecikmiş bir tepki olabilmektedir. Bu olay sonucunda yaşamın sürekliliği sekteye uğramaktadır.  Ve bu yaşantı da dünyaya, kendimize ve diğerlerine ilişkin temel inançlarımızı sarsar.

Kişi güvende olmadığını ve bir daha güvende olmayacağını, dünyanın acımasız olduğunu, yalnız olduğunu, tehlikelerden korunmanın mümkün olmadığını, iyi bir insan olmadığı için kendini böyle hissetmeyi hakettiğini, başına gelen olayın sorumlusunun kendi olduğunu düşünebilir.

SINAV KAYGISI                

Öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanmaktadır. Sınava yüklenen anlam, zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrasında elde edilecek kazanımlara verilen değer bu kaygının oluşumunda etkilidir.

Sık görülen belirtiler arasında Huzursuzluk, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma ve uyku düzeninde bozukluklar bulunmaktadır.

Başlıca etkileri ise öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu anlamama, düşünceleri organize etmede zorluk, dikkatte azalma, enerji azlığı ve fiziksel rahatsızlar yaşanmasıdır.

Düşünce ve inançları sorgulamak (gerçekçi olmayan düşünme alışkanlıklarını farklı bir gözle yeniden değerlendirmek, Nefes alma egzersizleri, Gevşeme egzersizleri, Kaygıyı bastırmaya değil, onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmak, Düşünceleri durdurma tekniği, Dikkatini başka noktalara odaklama tekniği kullanılabilecek başa çıkma yollarıdır.