Ankara Oyun Terapisi

Can Psikoloji ailesi olarak Ankara oyun terapisi alanında Ankara en iyi oyun terapisti kadromuz ile sizlerin yanınızdayız.

Ankara Oyun Terapisi

Oyun oynamak çocuklar ile iletişim kurmanın en etkili yollarından biridir. Oyun ve oyuncaklar çocukların hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Oyuncaklar çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat tanır. Alanında uzmanlaşmış terapistler eşliğinde uygulanan terapi, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde dışa vurmasını sağlar. Ankara oyun terapisi hakkında daha detaylı bilgi almak ve uzman hocalarımız ile görüşmek için Can Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Oyun Terapisi Nedir?

Çocuklar ile iletişim kurabilmenin en etkili yolu oyun oynamaktır. Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise kelimeleridir. Çocuklar ile iletişim kurarken oyun ve oyuncaklardan yararlanırız. Kurmuş oluğu oyunlar aracılığı ile çocuğun duygu ve düşünceleri hakkında fikir ediniriz. Çocuklar oyun aracılığı ile pek çok şey öğrenirler ve öğrenmiş oldukları bilgileri uygulayabilecekleri bir alan oluştururlar. Oyun terapisi, çocukların oyun ile olan bu kuvvetli ilişkisini terapi sürecinde kullanarak, sorunlarını kolayca ifade edebilmelerine fırsat sağlarken, aynı zamanda bu sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır?

Oyun terapisi aracılığı ile çocukların oyun ve oyuncaklara olan ilgisi terapi ortamına taşınmış olur. Terapi oturumları içerisinde çocuğun kurmuş olduğu oyunlar, tercih etmiş olduğu oyuncaklar onun iç dünyasına, duygusal problemlerine ve düşüncelerine ilişkin bilgi vermektedir.

3-12 yaş aralığındaki çocuklarda psikolojik sorunların çözümünde kullanılabilecek yöntemlerden birisidir. Terapi sürecinde terapistler oyunu doğru bir şekilde yönlendirirken çocuğun kendini daha kolay bir şekilde ifade etmesini sağlar. Çocukların kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeleri yetişkinlere kıyasla daha zor olabilir. Çünkü çocukların hissettiği duygulara doğru anlamlar yükleyerek ifade edebilme becerileri yetişkinler kadar gelişmemiştir. Bu sebeple, bu terapi yönteminde çocuklar oyun ve oyuncaklar aracılığı ile kendi duygusal problemleri, içsel çatışmaları ve yaşantıları hakkında ipucu sağlamaktadır.

Oyun Terapisi Çeşitleri Nelerdir?

Oyun terapisi tek bir yönteme sahip değildir. Oyunda tercih edilen oyuncaklara, terapistin yaklaşımına, oyunun oynandığı ortama ve çocuğun ihtiyaçlarına göre terapinin yöntemine karar verilmektedir. Uzmanlar, kendi uzmanlığı ve çocuğunuzun ihtiyaçları doğrultusunda çocuğa uygun ekollerden birini tercih edecektir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Bu yaklaşımda terapist değişim için çocuğa ve çocuğun kaynaklarına bağlı kalır. Temel hedef çocuğa kendi davranışları hakkında farkındalık sağlamak ve davranışlarını yönetebilmesine izin vermektir. Bu terapide asıl önemli olan nokta terapist ve danışan arasındaki ilişkidir. İkisi arasında kurulan ilişki çocuğun büyümesi ve gelişmesinde rol alır. ÇMOT için anlayış ve kabullenme de oldukça önemlidir. Terapi sürecinde, çocuk ve terapist arasında kurulan ilişkide güven duygusunun hissettirilmesi gerekir. Bu şekilde çocuk kendini daha rahat ifade edebilme özgürlüğüne sahip olur. Bu süreçte terapist çocuğun duygularına karşı ilgili ve duyarlıdır. Terapist çocuğun ilişkinin her noktasını yönetmesine olanak tanırken sürecin doğal ilerleyişini kabul eder ve terapi sürecine müdahale etmez.

Deneyimsel Oyun Terapisi: Çocukların kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını oyun ve oyuncaklar aracılığı ile ifade etmelerini sağlayan bir terapi çeşididir. Terapist ile çocuk arasında ilişki kurmak bu terapi yönteminin önemli hedeflerinden biridir. Bu terapi yönteminde, çocukların dünyayı deneyimleri ile algıladıkları varsayımına inanılmakladır. Oyun odası çocuk için güvenli bölge olarak düşünülmektedir. Bu terapi yöntemi çocukların duygu ve düşüncelerini, bilişsel ve sosyal becerilerini oyun ve oyuncaklar aracılığı ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Terapist bu yöntemde çocuğun oluşturmuş olduğu oyuna onunla birlikte dahil olarak çocuğun oyun dilini konuşur. Sürecin sonunda çocukların problemlerini ve sıkıntılarını gidermeleri ve sağlıklı gelişim seviyelerine erişmeleri amaçlanır.

Filial Oyun Terapisi: Bu terapi yöntemi, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi oyun aracılığı ile güçlendirmeyi ve sorunların meydana gelmesini önlemeyi, var olan problemleri ise çözüme ulaştırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yöntem ebeveynlere çocukları ile etkili oyun oynamayı, çocuğun iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini oyun aracılığı ile anlamayı ve çocuklarının gelişimlerini etkili bir şekilde izlemeyi öğretmektedir. Bu sayede ebeveynler çocukları hakkında bilgi sahibi olurlar. Terapi süreci sonlandıktan sonra bile kullanabilecekleri etkili bir beceriye sahip olmuş olurlar. Bu yöntemde, oyun aracılığı ile ebeveynlerle kurulan ilişki sayesinde çocuğun problem çözme becerileri gelişirken aynı zamanda kendilerine olan güvenleri artar. Filial terapi, ailelerin çocukları ile olan iletişimini de güçlendirir.

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi: Bu yöntem yönlendirici, yapılandırılmış ve hedefe yönelik bir yöntemdir. Problemli davranışın yerine daha olumlu davranış ve düşüncelerin oluşturulmasına katkı sağlar. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi çocuğun hayal dünyası, duyguları, düşünceleri ve çevresel faktörlerin birleşimine yoğunlaşır. Bu yöntemin temel bileşenlerinden birisi de ödüllendirmedir. Ödüllendirme hangi davranışın doğru hangisinin doğru olmadığı hakkında direkt mesaj verir. Çocuğun olumlu davranışı pekiştiriyor olmak davranışın meydana gelme olasılığını arttıracaktır. Terapi sürecinin temel hedefi, etkisiz başa çıkma stratejilerini daha etkili yöntemlerle değiştirmek, olumsuz davranışın meydana gelme olasılığını azaltmak ve olumlu davranışı arttırmak için pekiştirmektir.

Theraplay Oyun Terapisi: Bu yöntemde anne ve baba terapiye dahil edilir. Bu yöntemin temel amacı çocuk ve ebeveynler arasındaki bağları arttırmaktır. Theraplay tekniğinde özel bir oyun odasına gereksinim duyulmamaktadır. Oyuncaklardan ziyade oyun bu yöntemde daha ön planda tutulmaktadır. Terapi sürecinde zamanla terapist kendini daha geri plana çeker. Ebeveynlerin çocuğu ile etkili bir şekilde oynamasına olanak tanır. Bu yöntemde oyunlar dört farklı şekilde sınıflandırılır. Bunlar bağlılık, yapı, besleme ve mücadele oyunlarıdır. Dört seçenek arasından çocukların hangi oyunlara gereksinimi olduğu terapist tarafından belirlenir ve çocuğun gereksinimine uygun bir terapi süreci planlanır.

Oyun Terapisine Hangi Durumlarda Başvurmak Gerekir?

Oyun terapisi 3-12 yaş aralığında yer alan çocuklarda meydana gelen birçok farklı psikolojik problemlerin tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir.

 • Depresyon ve yas süreci
 • Anksiyete bozuklukları
 • Anne ve baba kaybı
 • Kronik rahatsızlıklar
 • İstismar ve taciz
 • Kardeş kıskançlığı
 • Okul, uyku, yeme ve davranış problemleri
 • Ebeveynlerin boşanması
 • Tuvalet tutamama
 • sosyal ve duygusal problemlerle başa çıkabilmek ve etkili bir şekilde tedavi edebilmek adına ebeveynlerin var olan problem daha fazla ilerlemeden bir uzmana başvurması gerekir.

Oyun Terapisi Faydaları Nelerdir?

Oyun terapisinin çocuğun problemlerinin çözümünde etkili ve iyileştirici sonuçlara ulaştığı araştırmalar tarafından desteklenmiştir. Bu yöntem pek çok problemin çözümünde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.

 • Çocuklar bu terapi yöntemi sayesinde korkularının üstesinden gelirler.
 •  Duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde ifade edebilirler.
 •  Öz güvenleri artar.
 • Çocukların sınırlara ilişkin farkındalıkları artar.
 • Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki güçlenir.
 • Sorumluluk duyguları gelişir.

Ankara Oyun Terapisi Fiyatları

Bu terapi yöntemi sıklıkla tercih edilen terapi yaklaşımlarındandır. Terapi sürecinin kaç seans süreceği uzmanlar tarafından belirlenir. Seansların belirlenmesinde çocuğun bireysel gereksinimleri ve çevresel faktörler etkili olmaktadır. Ankara oyun terapisi fiyatlarını seansların sayısı ve süresi etkilemektedir. Bu sebeple Ankara’da oyun terapisi fiyatları hakkında bilgi almak için Can Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile iletişime geçebilir, bu konuda daha detaylı bilgi alabilirsiniz.