Ankara Bireysel Terapi

Can Psikoloji ve Danışmanlık Merkezi olarak uzman kadromuz ile Ankara bireysel terapi alanında sizlerin yanınızdayız.

Günümüzde birçok farklı terapi çeşidi olmakla birlikte en yaygın olarak kullanılan terapi türü bireysel terapidir. Danışanın terapistle bire bir ve çoğunlukla yüz yüze görüşme sağladığı bir terapi çeşididir. Önemli önceliklerinden birisi danışan ve terapist arasındaki kurulması gereken terapötik ilişkidir. Kurulan bu güvenli ilişki ile birlikte bireysel terapi, danışan ve terapistin birlikte yürüttüğü işbirliğine dayalı ortak bir süreçtir.

Bireysel Terapi Nelere Yardımcı Olabilir?

Bireyin yaşadığı sorun veya sorunlar gündelik yaşamın işvelselliğini bozuyor ise terapi almak gereklidir. Varolan semptomların daha da şiddetli hale gelinmesi beklenmeden terapiye başlanması çok daha sağlıklı bir adımdır. Bireysel terapi duygusal, davranışsal, fiziksel ve zihinsel problemlerin tedavisi için kullanılır. Yardımcı olabileceği sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Depresyon
 • Stres
 • Bağımlılık ( alkol, tütün, kumar vb.)
 • Panik atak
 • Öfke kontrolü problemleri
 • Kaygı bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Sınav kaygısı
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Travmaya bağlı stres ve kaygı bozuklukları
 • Fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Uyku problemleri
 • Somatik semptomlar
 • Kayıp ve yas ile başa çıkma
 • Aile problemleri
 • İlişki ve kişiler arası çatışmalar
 • Demans, deliryum gibi tıbbi problemler

Uzman seçimi için Ankara psikolog sayfamızı ziyaret edin.

Bireysel Terapinin Amacı Nedir?

Bireysel terapide danışanlar terapistin karşısına birçok farklı sebep ve problemlerle gelebilirler. Problem ne olursa olsun terapilerdeki ortak amaç danışana işvelsellik ve refah kazandırabilmek ve öz farkındalığını arttırabilmektir. Bireysel danışmanlık sayesinde danışanlar duygularını, davranışlarını ve inançlılarını keşfederler. Danışanın geçmiş, güncel veya yakın gelecekteki endişeleri hakkında konuşmak ve psikolojik olarak sağlıklı kararlar alabilmesine yardımcı olmak amaçlanır. Buna ilaveten danışanın sahip olduğu başa çıkma stratejileri sorunlar karşısında yetersiz ve işlevsiz kalıyor ise terapist bireye yeni stratejiler kazandırma konusunda yardımcı olur.

Kimi zamanlar bireyler bir sorun veya kriz karşısında güçlü yönlerinden ziyade zayıf olduğu ve sahip olamadığı yönlerine yönelme eğilimde olmaktadırlar ve bu da yetersizlik gibi psikolojik olarak olumsuz etkileri olan duygulara neden olur. Bu gibi durumlarda bireysel terapi bireyin dikkatini olumlu ve pozitif yönlere çeker ve bireyin kendisini yeniden keşfetmesine yardımcı olur.

Bireysel terapi, duygu ve düşünceleri daha kolay ve sağlıklı bir biçimde ifade edilmesi, çatışmalara daha sağlıklı çözümler bulma ve davranış kalıplarının değişmesi gibi birçok konuya yardımcı olur.

Bireysel Terapide Hangi Ekoller Kullanılır?

Psikoterapide birçok terapi çeşidi söz konusudur ve bazı terapiler belirli sorunların tedavisinde çok daha kalıcı ve sağlıklı sonuçların ortaya çıkarır.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) bireysel terapide kullanılan en yaygın ve etkili terapi türlerinden birisidir. Bilişsel davranışçı terapide amaç olumsuz düşünce kalıplarını tespit ederek bunları olumlu düşünce kalıpları ile yer değiştirmektir. Aynı zamanda işlevsiz davranışların daha sağlıklı ve işlevsel olan davranışlarla yer değiştirilmesine yardımcı olur. Bu terapi türü inançların, duyguların, davranışların ve düşüncelerin birbiriyle olan etkileşimine odaklanır ve danışana bu bağlantılı ilişkinin nasıl ortaya çıktığı gösterilir. Danışan düşünme şeklini ve biçimini değiştirerek nasıl hissettiklerini değiştirmeye çalışır.

Diyalektik davranışçı terapi ise bilişsel davranışçı terapinin bir yan dalı olmakla birlikte bordeline kişilik bozukluğu ve intihar düşünceleri olan danışanlarda daha çok tercih edilen bir terapi çeşididir. Kabul odaklı bir terapi modelini benimseyen diyalektik davranışçı terapide amaç bireylere duygu düzenleme konusunda yardımcı olmaktır.

Diğer bir terapi türü olan psikodinamik terapi, içgörü odaklı terapi olarak da adlandırılmaktadır. Terapist danışanın aklına gelen her şey konusunda teşvik etmeye çalışır. Amaç danışanın geçmiş deneyimlerinin şimdiki deneyimlerini nasıl etkilediğini göstermektir. Daha derinlere inen iç çatışmaları ortaya çıkarmak hedeflenir. Bu sebeple, diğer terapi çeşitlerine göre daha uzun bir süreç söz konusudur. Aynı zamanda danışanın sahip olduğu bilinçiz savunma mekanizmalarını ortaya çıkarmaktır. 

Bireysel Terapi Ne Kadar Sürer?

Bireysel terapiler ortalama olarak 45 dakika sürmektedir. Terapi kişisel bir süreçtir. Bu nedenle seans sıklığı ve terapinin ne kadar süreceği terapinin hedeflerine göre değişkenlik göstermektedir.

Terapi süreci önemli olduğu kadar terapiyi sonlandırdıktan sonraki süreç de önemlidir. Seanlar bittikten sonra danışan kendisini terk edilmiş hissedebilir. Bu yüzden takip önemli bir durumdur. Terapi sonlandırıldıktan sonra 6 ay veya yıllık periodlarla takip edilmesi sorunun yeniden ortaya çıkması konusunda daha önleyici ve engelleyici olmaktadır.

Bireysel Terapinin Faydaları

Bireylerin yaşamı değişir ve terapinin etkisi terapi sürecinden çok daha uzun sürer. Bireysel terapinin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Danışan kendisini daha iyi anlamaya ve tanımlamaya başlar.
 • Duyguların nasıl daha iyi ifade edilmesi öğrenilir.
 • İşvelsiz olan davranış örüntülerine dair içgörü kazanılır.
 • Alınan kararların ve sergilenen davranışların sorumluluğu alınır.
 • Öz yeterlilik ve öz farkındalık artar.
 • Danışanın sahip olduğu savunma mekanizmları tanımlanır.
 • Kişiler arasında daha sağlıklı ve güvenli ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur.
 • Semptomlara neden olan durumlar tespit edilir.
 • Bireyler yargılanma korkusu taşımadan kendilerini daha iyi ifade edebilir hale gelirler.

Kimler Bireysel Terapi Almalıdır?

 • Problemlerini başkalarının yanında konuşmaktan çekinen kişiler için çok daha etkili ve sağlıklı bir sonuca neden olur.
 • Bastırılmış duygular söz konusu olduğu durumlarda psikodinamik terapi daha işvelseldir.
 • Özel ve daha yoğun ilgi isteyen danışanlar için daha yararlıdır.
 • Davranış ve düşünce kalıpları için değişiklik isteyen danışanlara daha uygundur.
 • Aile/çift terapi bireylerin partnerleri terapiyi istemediği durumlarda mümkün olmayabilir. Bu kişiler sorunları konuşma ve çözüm bulma imkanı elde edebilirler. Bunun yanı sıra, bireysel terapi ile başlayan süreçler aile/çift terapisi olacak şekilde devam edebilir.
 • Bireyler kendilerine uygun grup terapisi bulamazlar ise bireysel terapiyi tercih edebilirler.

Psikiyatri için Ankara psikiyati doktorları desteği alabilirsiniz.